ENUM، سیستم شماره گذاری تلفنی اینترنتی (Internet Telephone Numbering System)، پلی میان سوئیچ شبکه تلفن و اینترنت محسوب می شود.

ENUM E.164 Number to URI Mapping شماره های تلفن را به آدرس اینترنتی تبدیل می کند. شما می توانید شماره تلفنی را گرفته و به یک SIP، H.323 و یا شبکه تلفنی دیگر دسترسی پیدا کنید. تمام این اتفاقات در پشت پرده افتاده و شما کاری جز شماره گیری انجام نمی دهید. هر سروری با پشتیبانی ENUM، یک شماره تلفن تماس گرفته شده در درخت ENUM از DNS را جستجو می کند تا ببیند آیا می توان راه دیگری به غیر از شماره گیری و با فراخوانی لیست شماره ها بر روی خطوط تلفن PSTN پیدا کرد. ENUM از طریق پروکسی های SIP از قبیل SER، Kamailio، OpenSIPS و SNOM 4S یا گیت وی های VoIP از جمله Asterisk ،Swxy و تلفنهای(SIP(SNOM پشتیبانی می شود.

چاپ/برون‌بری