FOIP

اگر در 5 سال گذشته از طریق کامپیوترتان فاکس ارسال کرده باشید ، احتمالا شما از روش ذخیره و ارسال استفاده کرده اید.

این روش شبیه ارسال ایمیل است با این تفاوت که در مقصد ، یک دستگاه فکس به جای Inbox ایمیل وجود دارد .

در اینجا مشکل این است که دستگاه های فکس بصورت بلادرنگ اطلاعات را تبادل نمی کنند ، بنابراین مانند این بخش از دستگاه های فکس سنتی عمل نمی کنند.

دستگاه های فاکس سنتی قابلیت های قابل بحثی ندارند. (اگر ارسال کننده با یک دستگاه فاکس رنگی ارسال کند و دریافت کننده دستگاه فاکس سیاه سفید داشته باشد ، یکی از دو طرف ناکام می ماند و فرستنده ، تایید فوری مبنی بر اینکه هر صفحه ای که ارسال کرده دریافت شده یا نه ، نمی گیرد. )

  • روش Real-Time یا بلادرنگ یا ارسال فوری

در روش ارسال فوری در فکس IP ، اطلاعات فکس از فکس سروری به فکس سرور دیگر با استفاده از پروتکل های اینترنتی لایه های بالاتر (مانند TCP و UDP ) بصورت بسته های IP حاوی اطلاعات ، منتقل می شوند.

این پروتکل برای ارتباطات بلادرنگ(ارسال فوری) است که اجازه می دهد دستگاههای فکس در هر مرحله از راه ، اطلاعات را تبادل کنند.

در حال حاضر ، بزرگترین مسئله در FOIP روش ارسال بلادرنگ است. پیکره بندی های زیادی هستند که به سیستم های فکس IP امکان ارسال فوری می دهد ، تعدای از رایج ترین آنها شامل :

  • از دستگاه فکس G3 (برای فکس های سنتی) به دستگاه فکس G3 دیگر.
  • از کامپیوتر مجهز به فکس به دستگاه فکس G3 مجهز است.
  • از دستگاه فکس IP به دستگاه فکس G3 .
  • از دستگاه فکس IP به دستگاه فکس IP .

مهم نیست که کدام روش استفاده می شود ، آدرس های IP در نهایت یکجایی در طول مسیر انتقال درگیر هستند. (یک آدرس IP در واقع یک کد شناسایی برای هر دستگاهی است که به اینترنت متصل است.) گر شما در حال انتقال فکس بین دو دستگاه فکس IP باشید ؛ در زمان ارسال فکس ، شماره تلفن خط شما بصورت نام مستعار (مثلا نام شرکت) خواهد بود. شماره تلفن بلافاصله به آدرس IP مربوطه برای دستگاه گیرنده تبدیل می شود.

اگر شما از یک دستگاه فاکس IP به یک دستگاه فاکس G3 ، فکس ارسال کنید ؛دستگاه فکس IP از شماره تلفن مقصد استفاده کرده و یک آدرس IP برای فاکس سرور واقع در نزدیکی دستگاه گیرنده تولید می کند.

نکته مهم : شما یک فکس سرور محلی می خواهید ، بنابراین درگیر هیچ هزینه ارسال فکس از راه دور نمی شوید.

در اینجا نگاهی دقیق تر می اندازیم به یک بخش از روش FOIP ارسال فوری (FOIP بلادرنگ) ، بین دستگاه فکس IP (از سمت ارسال کننده) و یک دستگاه فکس G3 ( از طرف دریافت کننده).

در ظاهر ، تمام انتقال ها با یک دستگاه فکس IP انجام می شود اما در پشت صحنه تعداد زیادی تبدیل بین ارسال فکس از طریق خط تلفن (که بر اساس پروتکلی به نام T.38 ) و IP فکس ارسال فوری ، انجام می شود .

چاپ/برون‌بری