زيرسامانه چندرسانه‌اي مبتني بر پروتكل اينترنت IMS استاندارد تعريف شده بين الملل جديدي در ارتباطات است كه در فناوري نسل سوم يا ۳GPP كار برد فراواني دارد . IMS تركيبي از فناوري‌هاي ارتباطي شبكه‌هاي سلولي و اينترنت مي‌باشد و مباحث مربوط به عملكرد متقابل آنها، رومينگ يا فراگردي، كنترول حامل ارتباطي، شارژينگ، ايمني را تعريف و مشخص مي‌نمايد. در IMS، كاربران توسط ابزار سلولي خود قادر به دسترسي به سرويس‌هاي اينترنت مي‌باشند. تمامي ارتباطات شبكه براساس پروتكل اينترنت (IP ) صورت مي گيرد. IMS ما رابه شبكه نسل آتي (NGN ) هدايت مي‌كند. اين مقاله به بررسي و توضيح ايده و مفهوم فناوري IMS، ساختار و پروتكل آن، اتصــالات، مفهوم همگراييIMS و NGN و MMS مي‌پردازد.

IMS سرويس همگرا و موثري را ارائه مي‌دهد و راهكار كليدي براي ارائه سرويس‌هاي چندرسانه‌اي با كيفيت سرويس مخابراتي درجه‌بندي شده در دسترسي شبكه‌هاي موبايل و ثابت مي‌باشد و مناسبات جديدي را براي اپراتورهايي كه مي‌خواهند سرويس‌هاي مناسب، مطمئن و ساده و جذابي را ارائه دهند فراهم مي‌كند( سرويس‌هاي صوتي و تصويري و متن و عكس و تركيب آنها با سرويس‌هاي موجود). بسياري ويژگي‌هاي كليدي حيطه IT را تامين مي‌كند و داراي شارژينگ مبتني بر ارزش مي‌باشد. كاربران بدين وسيله از سرويس‌هاي همگرا و جذاب مربوطه بدون توجه به شبكه و ابزار دسترسي بهره مند مي‌شوند.

IMSبراي اپراتورهايي كه مي‌خواهند موقعيت كاري خود را به عنوان تدارك كننده سرويس حفظ كنند و انتظارات كاربران خود را تامين نماييند طراحي شده است. IMS مستقل از دسترسي است و تنها استاندارد بازي است كه راه كار ارائه سرويس‌هاي مبتني بر IP مشتريان و شركت‌هاي تجاري را توسط هسته و كنترل شبكه مشتركي براي شبكه ثابت و موبايل و شبكه‌هاي كابلي ارائه مي‌دهد. IMS تركيب كيفيت و عملكرد متقابل شبكه ثابت و موبايل را با توجه به توسعه سريع و نوآوري در اينترنت فراهم مي‌كند.IMS اين كار را با ايجاد ارزش‌هاي بي همتا در صنعت مخابراتي فراهم مي‌نمايد به نحوي كه توسعه كاربردي را به راحتي در دسترس شبكه ثابت و موبايل قرار مي‌دهد. IMS ابزارها و وظايفي را براي مبادله تعدادي از سرويس‌هاي غيراستاندارد به روشي استاندارد در بر دارد.

IMS ساختاري عمومي براي ارائه صدا روي IP ( VOIP ) و سرويس‌هاي چندرسانه‌اي است. IMS مسير مهاجرتي مطمئن به يك ساختار تمام IP است كه مي‌تواند تقاضاهاي كاربر را براي كسب سرويس‌هاي جديد تامين نمايد و وظيفه كنترل نشست ارتباطي (Call Session Control Function :CSCF) و سرور پذيرش مشترك خانگي ( Home Subscription Server :HSS ) نودهاي مخابراتي در سامانه IMS داراست. كنترول سيگنالينگ عبوري از CSCF پروتكل ايجاد نشست IETF يعني SIP مي‌باشد و HSS پايگاه داده‌هاي پروفايل كاربر را براي مديريت ايمن سرويس‌هاي مشتريان فراهم مي‌كند.IMS در واقع راه حل بيروني تكامل شبكه‌هاي موجود به يك شبكه مبتني بر IP است كه همه نوع سرويس ( تلفني و پيام MMS و SMS ) و هر نوع محيطي ( صدا و تصوير و عكس و متن ) را در يك شبكه همگرا براي كاربران فراهم مي‌آورد. براي مشتريان IMS ويژگي‌هاي انتخابي كه تركيب نشستهاي صوتي با عناصر چندرسانه‌اي (اشتراك تصويري هنگامي كه گفت‌گو نيز مي‌كنيم) و يا اشتراك كاربردها با نشست صوتي به عنوان مثال امكان گفتگو هنگام بازيهاي چند نفره را فراهم مي‌كند. IMS امكان تغيير مود مخابراتي را در خلال نشت جاري به آرامي ممكن مي سازد ( برخلاف مودهاي مخابراتي كم و بيش ثابت امروزي)

چاپ/برون‌بری