جزییات کتاب‌شناسی برای "بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه"

 • نام صفحه: بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 20 June 2015 09:30 GMT
 • تاریخ بازیابی: 29 November 2020 19:06 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1434792602

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه"

APA

بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه. (2015, Jun 20). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 19:06, November 29, 2020, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=newbies:صفحه_آغازین&rev=1434792602.

MLA

Anonymous Contributors. "بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 20 Jun. 2015. Web. 29 Nov. 2020, 19:06

MHRA

Anonymous Contributors, 'بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 20 June 2015, 09:30 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=newbies:صفحه_آغازین&rev=1434792602> [بازبینی شده 29 November 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=newbies:صفحه_آغازین&rev=1434792602 (بازبینی شده November 29, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Jun 20, 09:30 GMT [یاد شده 2020 Nov 29]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=newbies:صفحه_آغازین&rev=1434792602.

Bluebook

بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=newbies:صفحه_آغازین&rev=1434792602 (آخرین دیدار November 29, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. June 20, 2015, 09:30 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=newbies:صفحه_آغازین&rev=1434792602. بازبینی شده November 29, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=newbies:صفحه_آغازین&rev=1434792602",
  note = "[Online; accessed 29-November-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=newbies:صفحه_آغازین&rev=1434792602}",
  note = "[Online; accessed 29-November-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=newbies:صفحه_آغازین&rev=1434792602}",
  note = "[Online; accessed 29-November-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[newbies:صفحه_آغازین|بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه]] ([[newbies:صفحه_آغازین?rev=1434792602|این ویرایش]])
نتیجه
بخش مربوط به ویرایش گران تازه وارد در این دانشنامه (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری