SCCP یا Cisco Skiny Client Control Protocol یک پروتکل کنترلی است و همانطور که از نامش پیداست پروتکلی جهت ارتباط نرم افزار تلفنی سیسکو « Cisco Call Manager » با تلفنهای IP سیسکو می باشد. پروتکل SCCP پروتکل اختصاصی مورد استفاده توسط سیستم های مدیریت تماس و تلفن های IP Cisco می باشد.

چاپ/برون‌بری