SDP برای توصیف جلسات چند رسانه ای مانند اهداف اطلاعیه جلسه، دعوت نامه جلسه، و سایر اشکال شروع جلسه چند رسانه ای در نظر گرفته شده است. SDP از پروتکل های سیگنالینگ VoIP مانند SIP و H.323 و برخی از پروتکل های فرعی VOIP برای انتقال اطلاعات تنظیمات رسانه ها در مورد یک سرویس گیرنده چند رسانه ای از A به B استفاده می کند.

چاپ/برون‌بری