simple بسته ساده SIP برای اعلام حضور و پیغام رسانی فوری است. simple توسط IETF تعریف شده و در بستر های نرم افزاری IMS که توسط انجمن 3GPP معین شده، استفاده شده است. این گروه کاری بر کاربرد این پروتکل شروع جلسه (SIP، RFC 3261) به مجموعه ای از خدمات که در مجموع به عنوان پیام رسانی فوری و حضور شناخته شده است (IMP) متمرکز شده است.

چاپ/برون‌بری