SRGS استاندارد زبان نشانه گذاری W3C برای تشخیص گفتار، مورد استفاده در استاندارد VoiceXML و دیگر پلت فرم های سیستم تلفن گویا / سخنرانی است. این سند، گرامری که برای نمایش دستور زبان در تشخیص گفتار بکارمی رود، تعریف می کند به گونه ای که توسعه دهندگان می توانند کلمات و الگوهایی از واژه های مشخص که توسط یک تشخیص دهنده صحبت گوش داده می شود را تعریف کنند. ساختار فرمت دستور زبان به دو صورت، فرم افزوده BNF و فرم XML معرفی شده اند.مشخصات مذکور باعث می شود که تحولات به صورت خودکار میان این دو فرم انجام شود.

چاپ/برون‌بری