SSML استاندارد W3C برای نشانه گذاری گفتار ترکیبی است که در VoiceXML و دیگر پلت فرم های سیستم تلفن گویا/گفتگو استفاده می شود.

مشخصات زبان نشانه گذاری گفتار ترکیبی (SSML) در ارائه یک زبان نشانه گذاری غنی مبتنی بر XML برای کمک به نسل گفتگوی مصنوعی در وب سایت ها و برنامه های کاربردی دیگر طراحی شده است.

نقش اساسی زبان نشانه گذاری این است که میان پلت فرم های قابل ترکیب، برای نویسندگان، یک روش استاندارد با محتوای قابل ترکیب برای کنترل ابعاد گفتگو از جمله تلفظ، حجم، تراکم کاراکترها، نرخ، و غیره فراهم کند.

چاپ/برون‌بری