T.37 استاندارد اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) برای ارسال فکس در سراسر شبکه های IP در حالت ذخیره شده و حالت آماده ارسال است. پیام های فکس با استفاده از SMTP به صورت پیام های ایمیل کد گذاری شده MIME ارسال می شود. تمامی آنها با منابع IETF مطابقت دارند.

چاپ/برون‌بری