جزییات کتاب‌شناسی برای "talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد"

APA

talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد. (1970, Jan 1). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 04:37, February 25, 2021, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=0.

MLA

Anonymous Contributors. "talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 1 Jan. 1970. Web. 25 Feb. 2021, 04:37

MHRA

Anonymous Contributors, 'talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 1 January 1970, 00:00 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=0> [بازبینی شده 25 February 2021]

Chicago

Anonymous Contributors, "talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=0 (بازبینی شده February 25, 2021).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 1970 Jan 1, 00:00 GMT [یاد شده 2021 Feb 25]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=0.

Bluebook

talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=0 (آخرین دیدار February 25, 2021).

AMA

Anonymous Contributors. talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 1, 1970, 00:00 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=0. بازبینی شده February 25, 2021.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "1970",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=0",
  note = "[Online; accessed 25-February-2021]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "1970",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=0}",
  note = "[Online; accessed 25-February-2021]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "1970",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=0}",
  note = "[Online; accessed 25-February-2021]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد|talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد]] ([[talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد?rev=0|این ویرایش]])
نتیجه
talk:آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری