کارت تلفني ويپ - VoIP شما را قادر به استفاده از خط شهري آنالوگ یا E1 مخابراتي در بستر شبکه VoIP و برقراري ارتباط با طيف وسيعي از شبکه‌هاي صدا و سيستم‌هاي VoIP مي‌سازد. کارت تلفني VoIP ارتباط شبکه ويپ را با بستر آنالوگ یا دیجیتال برقرار مي‌کند و امکان راه اندازي مرکز تلفن ویپ - VoIP ، در ابعاد مختلف و امکانات پيشرفته را فراهم مي کند.

برای راه اندازي يک مرکز تلفن ويپ - IPPBX، از بين استريسک، الستيکس، فري پي بي ايکس و … نرم افزار تلفني دلخواه را انتخاب نموده نصب فرماييد، جهت اتصال خطوط شهري، کارت ويپ FXO را روي سرور مناسب نصب کنيد و براي اتصال تلفنهاي معمولي و يا دستگاه فکس به سيستم ويپ، ماژول FXS به کارت تلفني اضافه نماييد. با اعمال تنظيمات موردنظر، يک مرکز تلفن ویپ ايده آل و مقرون به صرفه در مقايسه با IPPBX هاي مطرح دنيا، تهيه فرماييد.

با استفاده از کارتهاي آنالوگ و ديجيتال، خطوط شهري آنالوگ و E1، تلفنهاي آنالوگ، دستگاه فکس، سانترال و PBX هاي آنالوگ سنتي را به مرکز تلفن IP متصل نماييد.

چاپ/برون‌بری