جزییات کتاب‌شناسی برای "== Hello World example : =="

 • نام صفحه: == Hello World example : ==
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 23 April 2015 06:17 GMT
 • تاریخ بازیابی: 19 February 2020 18:24 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1429769848

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "== Hello World example : =="

APA

== Hello World example : ==. (2015, Apr 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 18:24, February 19, 2020, از https://voip-wiki.ir/doku.php?id=voicexml&rev=1429769848.

MLA

Anonymous Contributors. "== Hello World example : ==". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Apr. 2015. Web. 19 Feb. 2020, 18:24

MHRA

Anonymous Contributors, '== Hello World example : ==', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 April 2015, 06:17 GMT, <https://voip-wiki.ir/doku.php?id=voicexml&rev=1429769848> [بازبینی شده 19 February 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "== Hello World example : ==", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=voicexml&rev=1429769848 (بازبینی شده February 19, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. == Hello World example : == [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 23, 06:17 GMT [یاد شده 2020 Feb 19]. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=voicexml&rev=1429769848.

Bluebook

== Hello World example : ==, https://voip-wiki.ir/doku.php?id=voicexml&rev=1429769848 (آخرین دیدار February 19, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. == Hello World example : ==. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 23, 2015, 06:17 GMT. موجود در: https://voip-wiki.ir/doku.php?id=voicexml&rev=1429769848. بازبینی شده February 19, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "== Hello World example : == --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://voip-wiki.ir/doku.php?id=voicexml&rev=1429769848",
  note = "[Online; accessed 19-February-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "== Hello World example : == --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=voicexml&rev=1429769848}",
  note = "[Online; accessed 19-February-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "== Hello World example : == --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://voip-wiki.ir/doku.php?id=voicexml&rev=1429769848}",
  note = "[Online; accessed 19-February-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[voicexml|== Hello World example : ==]] ([[voicexml?rev=1429769848|این ویرایش]])
نتیجه
== Hello World example : == (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری